NORMATIVA CAMINADESNOTES D'ORGANITZACIÓ PER LES SORTIDES DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA

- Poden participar menors acompanyats dels pares.

- El participant declara que no pateix malaltia o limitació física que pugui comprometre la seva seguretat personal o la del grup.

- El CEV declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.

- Els participants no socis hauran de facilitar les dades personals a l’hora d’inscriure’s abans de la sortida.

- Els vocals de la Caminada es reserven el dret d’admissió i limitaran a la seva discreció el nombre de participants.

- Cal seguir en tot moment les indicacions dels vocals.ASSEGURANCES

- El participant declara estar en possessió d’una assegurança que doni cobertura a l’activitat específica a desenvolupar.LA PRÀCTICA

Les activitats poden resultar afectades per factors meteorològics, per l’ecosistema i per altres dificultats del medi on es desenvolupa l’activitat esportiva, motius que poden comportar riscos per a la garantia física i la salut de les persones practicants. Com són:

- Estar exposat a les variacions climàtiques del medi natural amb canvis de temperatura, pluja, neu, descàrregues elèctriques, vent, etc.

- Els propis de realitzar la marxa per terreny accidentat i desconegut.

- Caigudes amb lesions a extremitats, o corporals amb lesions des de lleus a mortals.


EL PARTICIPANT RECONEIX HAVER LLEGIT EL CONTINGUT DEL TEXT I HAVER REBUT RESPOSTA COMPRENSIBLE ALS DUBTES PLANTEJATS DE L’ACTIVITAT INFORMADA