CAMINS I PEDRA SECA

Vallirana és una població relativament nova, amb poc patrimoni que encara que formi part de la comarca del Baix Llobregat, bona part del seu municipi està situat entre les Muntanyes d'Ordal i el Garraf i això fa que tingui una configuració especial, ja que  les muntanyes calcàries que l'envolten fan que el paisatge sigui càrstic.

Des del Centre hem estat treballant molt per fer que l'entorn es conegués i es respectés, amb itineraris, recuperació de camins i les caminades populars de cada any, així com les exploracions subterrànies i l'estudi de jaciments arqueològics.

En l'estudi del sòl podem distingir  tres apartats: l'acció de l'aigua, l'acció de l'home i les comunitats vegetals.

A l'acció de l'aigua, tenim tot el món subterrani, coves i avencs, d'especial interès la zona d'Ardenya, la Serra del Mas i el Lledoner, també podem incloure aquí les cingleres que marquen l'entorn de Vallirana i que tenen importància paisatgística, com les pedres del terra treballades per les inclemències del temps.

A l'acció de l'home, tenim tots els marges, barraques, forns de calç, pous, escales, pons, camins i masies.

Les comunitats vegetals, unes d'autòctones i unes altres fruit de l'acció de l'home que han passat a formar part de la flora del nostre poble.

La pressió de concentració humana a les urbanitzacions ha fet que en algunes ocasions hi haguessin persones desconeixedores de la   la procedència de les construccions de pedra seca i dels entorns naturals provocant una actitud negativa destruint i pintant elements importants del nostre patrimoni. Tot i així també hi ha un conjunt de gent, que per iniciativa pròpia, ha començat a recórrer els camins de manera positiva i respecte l'entorn sense malmetre res.
El Centre varem iniciar les Caminades Populars, per ensenyar el que hi ha a l'entorn de la nostra població.

Relació d'avencs i coves a conservar.

Coves

Cova Bonica - Sota urb. Les Bassioles
Cova de l'Avi - Sobre Urb. Penya Forcada
Cova de la guineu - Sobre urb. Can Julià
Cova del Morrut - Voltes de la Creu d'Ordal
Cova de la destral - Pedrera final Vall del Sol
Cova de les Casetes - Els ensorrats
Font d'Armena - Darrera Restaurant Xipreret, semi artificial
Fora del terme

Cova de Coll Verdaguer - A sobre aquest coll
Cova de les comes - Al cantó esquerra del torrent de les comes
Dolines

Bassa de les Alzines - A la dreta de la Creu d'Ardenya
Bassa Rosers - A la dreta de la Creu d'Ardenya
El Sotarro - A l'esquerra de la Creu d'Ardenya
Avencs mes importants

Avenc dels Esquirols - Fondo de la Verdor
Avenc de la Verdor - Fondo de la Verdor
Avenc de la Verdor - Fondo de la Verdor
Avenc dels Geòlegs - Fondo del Colom
Avenc dels Caçadors - Carena entre la Verdor i l'Arcada
Avenc de les Casetes - Els ensorrats
Avenc de les Alzines - Bassa de les Alzines
Avenc de Sot D'ossos - Pla de Sot D'Ossos
Avenc del Tita Petit - Costat del Camp del Tallaret
Avenc del Tita Gran - Costat del Camp del Tallaret
Avenc del Marge del Moro - Marge del Moro
Esquerda del Mas - Serra del Mas
Avenc de la Llacuna - Serra del Mas
Coves del Salt del Bou - Serra del Mas
Avenc Abat Escarré - Pla d'Ardenya
Avenc Pompeu Fabra - Pla d'Ardenya
Avenc de les Portes - Camí de les Portes
Relació de cingles i penya-segats a conservar.

Entorn de la Cova Bonica, camí que va de la cova, pel salt del moro, font del  Ja n'eixirà, camí del Pèlag a l'Osca.
Penyes del Corral, penyes que envolten Vallirana i a on hi ha salts importants
Serra del Mas, a sobre la masia i a la part de sota, amb penya segats importants i amb nius d'àligues
Marge del Moro, part de la serra del mas i amb contraforts que acaben a les penyes del Moro ja a Begues
Penya Rubí, pujant per l'esquerra de la Vall d'Arús al Puig Vicenç
Penyes de can Rovira, Els Ensorrats, penya-segats que van de Can Rovira a les casetes fins la pedrera de cal Garcia, tota una sèrie d'agulles despreses i petites cavitats.
Penya Blanca entre les urbanitzacions del mas de les Fonts, La Solana i les pedreres.
Els pics que envolten Vallirana, Puig Vicenç, el Montau i el Puig Bernat.

RELACIÓ D'ESPAIS A TENIR EN CONSIDERACIÓ EN EL SEU CONJUNT.
Plataners de Can Bogunyà
Pont de la Cucona, amb el toll d'aigua i el pont
Font del Mas, amb el conjunt d'alzines
Font del salt del bou
Font del Ginebre
Font del Socarrat
Font de Can Julià
Font de l'alba
Font del Ja n'Eixirà, amb la surgència
Font del ciment
La Creu d'Ardenya
Albers del Lledoner
Pi be de la Font del Roure
Sant Silvestre, amb l'ermita i el safareig de sota.

FORA DEL TERME
Font de l'Era del Lledoner
Font de l'Hort de Sant Ponç, amb les alzines, la font i el safareig
Pont de L'Arcada

Relació de forns de calç i construccions

Mines de Campderrós
Polvorí de la Vall d'Arús
Polvorí de Can Rovira
Pedrera de marbre de cal Beco
Forn de calç folrat de la Vall d'Arús
Forn de calç escartejat al camí de la Vall d'Arús
Dues fites de pedra seca Serra del Mas
Forns del Lledoner de l'entrada i de dalt
Forns de Quatre camins de coll Verdaguer, el de l'entrada i el del fons

Relació de barraques de vinya i marges

Barraca Vall d'Arús esquerra
Barraca Vall d'Arús dreta
Tres barraques Vall d'Arús dreta interior
Marge camí que va al pont de la cucona
Marge camí vinya del guardabosc passats els plataners de can Bogunyà
Barraca dels ensorrats
Xipell dels ensorrats
Pou de Penya Rubí
Marges després de la barraca dels ensorrats
Barraca i pou del camp del Tallaret
Són les parts més importants que formen part d'una tipologia de sòl i manera de viure que va marcar l'entorn de Vallirana i que la fa molt propera al Garraf i a la zona d'Ordal, amb una vida entre pedres, l'aprofitament d'aquestes, amb una duresa extrema en els conreus, però a diferència dels altres dos espais, el benefici de l'aigua que mai ha faltat i que caldria treballar per recuperar espais d'aigua que tenim oblidats.

Escrit d'en Jaume Joan Enjuanes