ON SOM


CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA 
Major, 402 - 08759 Vallirana 
Telèfon 93 683 26 61 
E-mail: cevallirana@gmail.com
EL LOCAL ESTÀ OBERT TOTS ELS DIMARTS DE 6 A 8 DEL VESPRE.