ON SOM


CENTRE EXCURSIONISTA DE VALLIRANA 
Major, 402 - 08759 Vallirana 
Telèfon 93 683 26 61 
E-mail: cev@cevallirana.cat 

EL LOCAL ESTÀ OBERT TOTS ELS DIMARTS DE 7 A 9 DEL VESPRE.