dijous, 23 de gener de 2014

NOTICIES

NOTA PER A TOTS ELS SOCIS DEL CENTRE

Assemblea general de socis pel dia 28 de gener a 2/4 de 8 de la tarda en primera convocatòria i a les  8 en segona convocatòria.

Ordre del dia:

- Estat de comptes del 2013
- Memòria d’activitats 2013
- Conveni Ajuntament
- Futur
- Precs i preguntesLa Junta